Toteutustapa

Ajanvarauksen jälkeen toimitan sinulle ohjeet ruokapäiväkirjan täyttämiseksi sekä oirekysely- ja perustietokaavakkeita. Nämä materiaalit tulee toimittaa minulle sovittuna ajankohtana ennen tapaamista.

Ravintovalmennus alkaa (1,5 -) 2 tuntia kestävällä kartoitustapaamisella, jolloin käymme läpi tilanteesi, ravintotottumuksesi ja terveysongelmiin johtaneen tarinasi sekä laadimme tavoitteet.

Laadin sinulle yksilöllisen ravinto-ohjelman, jota noudattamalla pyritään yhdessä asettamiimme tavoitteisiin. Tarkoituksena on, että elimistö tasapainotetaan oikean ravitsemuksen, tarvittavien ravintolisien, stressinhallinnan, liikunnan, levon sekä unen avulla.

Muilla tapaamiskerroilla (n. 1 tunti) seuraamme vointisi edistymistä, päivitämme ravinto-ohjelmaa ja asetamme uusia tavoitteita. Jokaiselta käyntikerralta saat yksilölliset ohjeet. 

Sinun tarvitsee vain seurata ohjeita ja toteuttaa ohjelmaa 
- näin pääsemme tuloksiin!

Ravintovalmennusohjelmaan kuuluu aina vähintään kaksi tapaamiskertaa.