Toteutustapa/ vastaanoton eteneminen


Ennen tapaamista

Ajanvarauksen jälkeen toimitan sinulle ohjeet ruokapäiväkirjan täyttämiseksi sekä oirekysely- ja perustietokaavakkeita. Mikäli sinulla on suhteellisen tuoreita laboratoriokokeita, hyödynnän näitä mahdollisuuksien mukaan.
Kaikkien näiden materiaalien avulla saan arvokasta tietoa lähtötilanteestasi.
Nämä materiaalit tulee toimittaa minulle sovittuna ajankohtana ennen tapaamista.


Tapaamisessa

Ravintovalmennus alkaa (1,5 -) 2 tuntia kestävällä kartoitustapaamisella, jolloin käymme läpi tilanteesi, ravintotottumuksesi ja terveysongelmiin johtaneen tarinasi sekä laadimme tavoitteet. Haluan kuulla myös perimästäsi sekä mahdollisista lääkityksistäsi.

Käymme yhdessä funktionaalisen lääketieteen matriksia käyttäen läpi mm. ruuansulatuselimistön toimintaa, hormonitoimintaa, energisyyttä, maksan toimintaa, vastustuskykyä ja ravitsemustilaa.

Laadin sinulle yksilöllisen ravinto-ohjelman, jota noudattamalla pyritään yhdessä asettamiimme tavoitteisiin. Tarkoituksena on, että elimistö tasapainotetaan oikean ravitsemuksen, tarvittavien ravintolisien, stressinhallinnan, liikunnan, levon sekä unen avulla.

Muilla tapaamiskerroilla (n. 1 tunti) seuraamme vointisi edistymistä, päivitämme ravinto-ohjelmaa ja asetamme uusia tavoitteita. Jokaiselta käyntikerralta saat yksilölliset ohjeet.

Sinun tarvitsee vain seurata ohjeita ja toteuttaa ohjelmaa
- näin pääsemme tuloksiin!

Ravintovalmennusohjelmaan kuuluu aina vähintään kaksi tapaamiskertaa.