Asahi

Asahi on suomalainen terveysliikuntamuoto!

Asahi-terveysliikunnan ovat kehittäneet suomalaiset valmentajat Ilpo Jalamo, Timo Klemola, Keijo Mikkonen sekä lääkäri Yrjö Mähönen. Se on kehitelty ennaltaehkäisemään ja hoitamaan tyypillisimpiä vaivoja, kuten niska- hartiaseudun vaivoja, selkävaivoja, ikääntymiseen liittyvää toimintakyvyn alenemista, kaatumisista koituvia vammoja sekä mm. stressin aiheuttamia psykosomaattisia ongelmia.

Asahi eroaa perinteisistä terveysliikuntamuodoista, kuten kävely ja juoksu, siten että sen päätavoitteena on nimenomaan kokonaisvaltainen terveyden edistäminen ja ylläpito, eikä niinkään fyysisen kunnon kohottaminen.

Asahia on kehitetty analysoimalla erilaisia vanhoja itämaisia terveysliikuntaperinteitä sekä kamppailutaitoja ja yhdistämällä niiden tärkeimpiä periaatteita nykyaikaiseen länsimaisen lääketieteen tietoon. Asahi pohjautuu vanhoihin liikunnallisiin, terveydellisiin ja psykofyysisiin periaatteisiin, jotka ovat hyvin tunnettuja itämaisessa terveysliikunnassa ja kamppailulajeissa.

Tällä hetkellä pidän asahi-tunteja vain tilauksesta, esim.
- kaveriporukat
- työyhteisöt
- tapahtumat


Asahin pääperiaatteet


1. Liikkeen ja hengityksen rytmitys

Tämä on asahin keskeisin ja ensimmäinen periaate: poistaa väsymystä ja stressiä ja tuo mukanaan vitaalisuutta ja elämänmyönteisyyttä.

2. Kehon pystysuoran linjauksen harjoittaminen

Pystysuora keho on rakenteellisesti vahva. Se pystyy tuottamaan pienellä ponnistuksella kohtuullisen suuria voimia. Monet itämaiset kamppailutaidot perustuvat tämän taidon tutkimiselle ja oppimiselle. Asahi-liikesarjassa tutkitaan jatkuvasti kehon pystylinjauksen periaatetta, synnytetään siihen liittyvää kehon rakennetietoisuutta ja etsitään sen kautta koko kehon voimaa ja liikkeiden optimaalista suoritustapaa.

3. Kehonlaajuinen liike

Asahissa koko keho on jatkuvasti joko avautuvassa tai sulkeutuvassa liikkeessä. Koko keho ajatellaan ikään kuin suureksi palloksi, joka liikkeiden aikana joko laajenee tai supistuu. Hyvin pienestäkin käsien liikkeestä tulee silloin koko kehon liike. Näin liikkeen intensiteetti kasvaa ja koko keho, mutta erityisesti selkä, saa harjoitusta jokaisen liikkeen aikana.

4. Liikkeen hitaus ja kuuntelu

Asahin liikkeet ovat hitaita ja pehmeitä. Kehon sisäiset aistit ovat harjoitettavissa. Asahissa näitä aisteja lähestytään hitaan ja pehmeän liikkeen avulla. Kehoa kuunnellaan jatkuvasti sisäkautta, jolloin kehon tasapaino, rakenne- ja liiketietoisuus kehittyvät.

5. Mielen harjoittaminen mielikuvien avulla

Asahi-liikkeitä suoritettaessa käytetään usein erilaisia mielikuvia: nostetaan palloa, liikutaan vedessä, kuunnellaan sadetta jne. Mielikuvan käytöllä liikkeen yhteydessä on monia vaikutuksia. Sen avulla voidaan etsiä liikkeen oikeaa suoritustapaa; sen avulla on helpompi keskittyä liikkeeseen, tuoda mieli ikään kuin paikalle harjoitukseen; mielikuvaa vaihtamalla voidaan vaikuttaa myös liikkeen intensiteettiin: jos kuvittelemme nostavamme maasta paperipallon sijaan rautapallon, myös liikkeen rasittavuus kasvaa.

6. Harjoitus muodostaa virtaavan kokonaisuuden

Asahi-tunti voi olla yksi virtaava ja jatkuva pehmeä liikesarja, jossa hengitys ja liike rytmittyvät toisiinsa koko ajan. Tämä kokemus on esimerkiksi taijin harrastajalle tuttu, mutta asahissa sama tunne synnytetään hyvin yksinkertaisten liikkeiden avulla. Tällainen pitkään kestävä ja pehmeä liikkeen ja hengityksen rytmittäminen voi synnyttää hyvin voimakkaita harmonian ja mielihyvän kokemuksia, mikä onkin yksi Asahin keskeisistä piirteistä.

Mikäli haluat varata yksityisen asahi-tunnin esimerkiksi kaveriporukalle tai työpaikallesi,ota yhteyttä.