60+ liikunta

60+ ryhmässä parannetaan liikkuvuutta, kohotetaan kuntoa sekä hankitaan lisää arjen hyötyvoimaa – mukavasti porukalla!

Minulla on 60+ jumppa tiistaisin klo 9.10 Liikuntakeskus Coressa Kellossa


Miten 60+ porukassa taistellaan ikääntymistä vastaan?Iloisessa ryhmässämme harjoitetaan tasapainoa ja liikkuvuutta monin tavoin! Ryhmässä liikkuessa myös sosiaaliset tarpeet tulevat tyydytetyiksi.

Kotona sekä ulkona kaatuilua voidaan ehkäistä voiman hankinnalla ja keskivartaloa tukevien syvien lihasten harjoituksilla. Tasapainon kehittyminen vähentää kaatuilua ja tekee muutenkin omasta vartalosta helpommin hallittavan. 60+ porukassa harjoittelemme yhdessä keskivartalon hallintaa ja tasapainoa erilaisten lihaskunto- ja tasapainoliikkeiden avulla, tietenkin helposti ja turvallisesti!

60+ jumpat on tarkoitettu ilman apuvälineitä jumpassa pärjääville, itsenäisesti liikkuville yli 60-vuotiaille henkilöille.

Olet tervetullut 60+ Aamuvirkut porukkaan, vaikka sinulla olisikin jokin tai joitain seuraavista:

– nivelrikko
– kulumia
– ongelmia polvissa., lonkissa, olkapäissä tai selässä
– reuma
– sydän- ja verenkiertoelinten sairauksia
– diabetes
– verenpainetauti
– sepelvaltimotauti
– keinonivel
– muu sairaus tai rajoittava tekijä.

Mikäli epäilet ettet voi osallistua 60+ ryhmään, tarkista asia lääkäriltäsi!

Hyvä liikuntakyky auttaa pärjäämään paremmin kotona

Jokainen haluaa varmasti toimittaa pääsääntöisesti arjen askareensa itse. Iän myötä liikuntakyky heikkenee jo usein pelkästään sairauksien ja lääkkeiden yhteisvaikutuksesta. Liikuntakyvyn laskiessa lihasvoimat vähenevät ja arjesta itsenäisesti selviytyminen käy hankalammaksi ellei mahdottomaksikin. Aloittelevalla liikkujalla jo pienikin määrä liikuntaa muutaman kerran viikossa auttaa toimintakyvyn parantamisessa!


Ihmisen ikääntyminen voi olla kaikkea muuta kuin ikävystymistä!

Jokainen meistä on ainutlaatuinen oma yksilönsä. Vuosien kertyminen matkamittariin vaikuttaa henkisesti ja fyysisesti eri ihmisillä eri tavoin. Kaikista näkyvin ja tuntuvin muutos tapahtuu useimmilla fyysisesti. Muutoksia tapahtuu mm. lihaksissa, nivelissä, luustossa ja verenkierrossa. Toimintakykymme laskee ja vaikutus näkyy mm. heikentyneenä lihasvoimana, sekä painovoiman alas vetävänä vaikutuksena kehossa. Ihmisen aktiiviset solut vähenevät, jonka seurauksena aineenvaihduntamme hidastuu. Lisäksi sairaudet ja hengitys- ja verenkiertoelimistön toimintojen heikkeneminen vaikuttavat toimintakykyämme alentavasti.


Terve sielu terveessä ruumissa

Vanha viisaus ”terve sielu terveessä ruumiissa” kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Liikunta auttaa vanhenemisen sekä pitkäaikaissairauksien tuomien haittavaikutusten ennaltaehkäisyssä. Erilaisten liikuntaharrastusten parissa tapaa muita ihmisiä, joten sosiaaliset kontaktit syntyvät mukavasti liikuntaharrastuksen lomassa!

Mielialan lasku ja vaihtelut ovat tyypillinen vaiva ikääntyvillä ihmisillä. Ensin on paiskittu töitä koko elämän ajan, mahdollisesti kasvatettu jälkikasvu omilleen ja osallistuttu erilaisiin sosiaalisiin toimiin. Iän karttuessa luonnollinen psyykkisen toimintakyvyn heikentyminen saattaa masentaa ja saada ihmisen tuntemaan jaksamattomuutta ja voimavarojen vähenemistä. Liikunta piristää ja auttaa jaksamaan, mutta mielenterveydellisiin ongelmiin on aina syytä hakea apua lääkäriltä.

Lievässä ja keskivaikeassa masennuksessa liikunnan on todettu kohottavan merkittävästi mielialaa. Ihminen saa liikunnan myötä uutta sisältöä elämään ja piristyy! Liikunnalla hankittu mielenvirkeys auttaa jaksamaan paremmin arkielämässä niin henkisesti kuin fyysisestikin. Liikunta myös auttaa muistia! 60+ ryhmä tarjoaa liikunnan lisäksi arvokkaita sosiaalisia kontakteja saman ikäisiin ihmisiin!

Ikääntymisen aiheuttamia muutoksia elimistössä

Lihaskudoksen määrä vähenee. Rasvakudoksen suhteellinen osuus kasvaa. Perusaineenvaihdunnan taso laskee. Energiantarve vähenee. Tämän vuoksi on ensisijaisen tärkeää, että huolehdimme lihaskunnostamme. Lihaskudoksen määrä vähenee, mutta vähenemistä voi hidastaa tai lihaskudoksen määrää jopa kasvattaa entisestään kuntosaliharjoittelulla. Rasvakudoksen määrä saadaan näin pidettyä aisoissa ja mm. niveliä kuormittavaa ylipainon kertymistä vyötärölle hidastettua.